bodu.com

经纪人博客

最新文章更多

正文 更多文章

昨日抢手的四合院,今日冷落谁来爱,买的起四合院的在那里?

 编号       项目名称       位置       建筑面积       占地面积       房屋层数       新旧情况       最低价格       最低税金       产权性质                 

1     项目名称       地理位置       建筑面积       占地面积       层数       房屋状况       最低售价       税金       房屋性质       中介费       约看电话      

2     前海北沿       西城区十刹海地区       630 630 1     2.8亿     300    私产       百分之2.8     13466593060     

3     成贤街    东城区国子监文化街    1600      1214      1     2.3亿     500    私产       百分之2.8     13466593060      

4     汪芝麻胡同    东城张自忠路南保护区       370 500 1     9000    330  私产       百分之2.8     13466593060      

5     沙井胡同       东城区南锣鼓巷    450 720 1     8700  400    私产       百分之2.8     13466593060     

6     外交部胡同    东城区东单    1160      772.76   3     1.7亿     370    私产       百分之2.8     13466593060     

7     东四四条       东城区东四文保区       336 512 1     4500  300    私产       百分之2.8     13466593060     

8     南池子普度寺       东城区南池子       700 780 1     2亿 960    私产       百分之2.8     13466593060     

9     护国寺街       东城区护国寺文化街    232 286 2     4000  206    私产       百分之2.8     13466593060     

10   黄土岗    东城区王府井       158 210 1     2100  140    私产       百分之2.8     13466593060     

11   西楼巷    东城区地安门中轴线    320 433 1     3500  280    私产       百分之2.8     13466593060     

12   小院西巷       西城区金融街       360 530 1     4200  300    私产       百分之2.8     13466593060     

13   本司胡同       东城王府井    252 430 1     3600  220    私产       百分之2.8     13466593060     

14   五道营    东城区雍和宫地区       230 400 1     4300  90      私产       百分之2.8     13466593060     

15   后海南沿       西城区后海地区    170 238 1     4600  65      私产       百分之2.8     13466593060     

19   光彩胡同       西城区金融街       460 730 1     7200  400    私产       百分之2.8     13466593060     

20   前马厂胡同    西城区鼓楼地区    330 450 1     4600  120    私产       百分之2.8     13466593060     

21   西四       西城区西四文保区       180 238 1     2300  65      私产       百分之2.8     13466593060     

22   东华门南池子       东城区南池子       650 470 1     1.8亿     570    私产       百分之2.8     13466593060     

23   黄土岗    东城区王府井地区       158 210 1     2100  140 私产       百分之2.8     13466593060     

24   西楼巷    东城区店门    320 433 1     3500  280    私产       百分之2.8     13466593060     

25   本司胡同       东城东单       252 430 1     3600  220    私产       百分之2.8     13466593060     

26   炮局胡同       东城雍和宫    249.3     415.13   1     3700  220    私产       百分之2.8     13466593060     

27   四惠高碑店    朝阳国贸商圈       7500      31      1     8亿 无税       私产       百分之2.8     13466593060     

28   大兴留民营    大兴区    27000    170    二层           28000       无税       公司产    百分之2.8     13466593060      

29   大兴留民营    大兴区    暂无       280    4     3亿 无税       公司产    百分之2.8     13466593060     

30   隆福寺    东城东单       200 340 1     3400  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

31   后海北沿临海       西城十刹海    650 400 1     16000       暂无       公司产    百分之2.8     13466593060     

32   东四八条       东城区    97   126.4     1     1000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

33   草厂胡同       东城区    216 280 1     3000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

34   银锭桥    西城区    134 240 1     2800  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

35   草原胡同       东城区    150 200 1     1600  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

36   北海九龙苑    西城区    6200      16989    2     10亿      暂无       公司产    百分之2.8     13466593060     

37   逐安伯    东城区金宝街       123 182 1     2000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

38   柴棒胡同       东城区安定门       178 265 1     3200  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

39   东四五条       东城文保区    1500      800 1     3亿 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

40   圆恩寺    东城南锣鼓巷       80   100 1     600    暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

41   南池子    东城区南池子       187.3     243.11   1     5000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

42   府右街    东城区府右街       280 460 1     5600  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

43   东华门南池子       东城东华门    240 70   1     2500  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

44   后海西沿       西城后海       247.4     489 1     4500  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

45   东交民巷       西城国家大剧院    180 276.9     1     3600  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

46   景山后街       东城景山       180 300 1     5000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

47   南锣鼓巷       东城南锣鼓巷       168 280 1     3500  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

48   石碑胡同       西城国家大剧院    185 330 1     3800  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

49   南官房    西城后海       48   100 1     1000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

 

分享到:

上一篇:昨日抢手的四合院,今日冷落谁来爱,能

下一篇:四合院出租 四合院出售 南池子四合

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码