bodu.com

经纪人博客

最新文章更多

正文 更多文章

四合院出租 四合院出售 南池子四合院 后海四合院 景山四合院 南锣鼓巷四合院 13466593060

编号       项目名称       位置       建筑面积       占地面积       房屋层数       新旧情况       最低价格       最低税金       产权性质                 
1     项目名称       地理位置       建筑面积       占地面积       层数       房屋状况       最低售价       税金       房屋性质       中介费       约看电话      
2     前海北沿       西城区十刹海地区       6306301    2.8亿     300    私产       百分之2.8     13466593060     
3     成贤街    东城区国子监文化街    1600      1214      1    2.3亿     500    私产       百分之2.8     13466593060      
4     汪芝麻胡同    东城张自忠路南保护区       3705001    9000   330 私产       百分之2.8     13466593060      
5     沙井胡同       东城区南锣鼓巷    4507201    8700 400    私产       百分之2.8     13466593060     
6     外交部胡同    东城区东单    1160      772.76   3    1.7亿     370    私产       百分之2.8     13466593060     
7     东四四条       东城区东四文保区       3365121    4500 300    私产       百分之2.8     13466593060     
8     南池子普度寺       东城区南池子       7007801    2亿960    私产       百分之2.8     13466593060     
9     护国寺街       东城区护国寺文化街    2322862    4000 206    私产       百分之2.8     13466593060     
10   黄土岗    东城区王府井       1582101    2100 140    私产       百分之2.8     13466593060     
11   西楼巷    东城区地安门中轴线    3204331    3500 280    私产       百分之2.8     13466593060     
12   小院西巷       西城区金融街       3605301    4200 300    私产       百分之2.8     13466593060     
13   本司胡同       东城王府井    2524301    3600 220    私产       百分之2.8     13466593060     
14   五道营    东城区雍和宫地区       2304001    4300 90      私产       百分之2.8     13466593060     
15   后海南沿       西城区后海地区    1702381    4600 65      私产       百分之2.8     13466593060     
19   光彩胡同       西城区金融街       4607301    7200 400    私产       百分之2.8     13466593060     
20   前马厂胡同    西城区鼓楼地区    3304501    4600 120    私产       百分之2.8     13466593060     
21   西四       西城区西四文保区       1802381    2300 65      私产       百分之2.8     13466593060     
22   东华门南池子       东城区南池子       6504701    1.8亿     570    私产       百分之2.8     13466593060     
23   黄土岗    东城区王府井地区       1582101    2100 140私产       百分之2.8     13466593060     
24   西楼巷    东城区店门    3204331    3500 280    私产       百分之2.8     13466593060     
25   本司胡同       东城东单       2524301    3600 220    私产       百分之2.8     13466593060     
26   炮局胡同       东城雍和宫    249.3     415.13   1    3700 220    私产       百分之2.8     13466593060     
27   四惠高碑店    朝阳国贸商圈       7500      31      1    8亿无税       私产       百分之2.8     13466593060     
28   大兴留民营    大兴区    27000    170    二层           28000       无税       公司产    百分之2.8     13466593060      
29   大兴留民营    大兴区    暂无       280    4    3亿无税       公司产    百分之2.8     13466593060     
30   隆福寺    东城东单       2003401    3400 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
31   后海北沿临海       西城十刹海    6504001    16000       暂无       公司产    百分之2.8     13466593060     
32   东四八条       东城区    97   126.4     1    1000 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
33   草厂胡同       东城区    2162801    3000 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
34   银锭桥    西城区    1342401    2800 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
35   草原胡同       东城区    1502001    1600 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
36   北海九龙苑    西城区    6200      16989    2    10亿      暂无       公司产    百分之2.8     13466593060     
37   逐安伯    东城区金宝街       1231821    2000 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
38   柴棒胡同       东城区安定门       1782651    3200 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
39   东四五条       东城文保区    1500      8001    3亿暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
40   圆恩寺    东城南锣鼓巷       80   1001    600    暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
41   南池子    东城区南池子       187.3     243.11   1    5000 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
42   府右街    东城区府右街       2804601    5600 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
43   东华门南池子       东城东华门    24070   1    2500 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
44   后海西沿       西城后海       247.4     4891    4500 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
45   东交民巷       西城国家大剧院    180276.9     1    3600 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
46   景山后街       东城景山       1803001    5000 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
47   南锣鼓巷       东城南锣鼓巷       1682801    3500 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
48   石碑胡同       西城国家大剧院    1853301    3800 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
49   南官房    西城后海       48   1001    1000 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     
 
分享到:

上一篇:昨日抢手的四合院,今日冷落谁来爱,买

下一篇:四合院出售

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码